Att höra sitt barn säga sina första ord är en otroligt spännande och betydelsefull tid för föräldrar. Det markerar inte bara början på deras kommunikativa förmåga utan visar också på deras utveckling inom språk och kognition.

När börjar barn vanligtvis prata?

Barn börjar vanligtvis visa tecken på att de är redo att prata mellan 12 och 18 månaders ålder. Det är viktigt att komma ihåg att alla barn utvecklas i sin egen takt, och vissa barn kan börja prata lite tidigare eller senare.

Tecken på att barnet är redo att prata

Innan ett barn börjar prata kan det visa flera tecken på att det är på väg att utveckla sin kommunikativa förmåga. Dessa inkluderar:

  • Babblar med olika ljud och toner
  • Försöker härma enkla ord eller ljud
  • Visar förståelse för enkla instruktioner eller ord
  • Försöker kommunicera genom gester, som pekande eller viftande

Stödja barnets språkutveckling

För att stödja ditt barns språkutveckling är det viktigt att prata med det regelbundet, läsa böcker högt och låta det delta i konversationer även om det inte kan prata tydligt ännu. Det är också bra att uppmuntra det att försöka härma ord och ge det möjlighet att kommunicera på sitt eget sätt.

Att notera under denna period

Det är normalt att barn utvecklar språk i olika takt. Vissa barn kan börja prata mer tidigt medan andra tar lite längre tid. Det viktiga är att ge dem tid och stöd under denna fas.

Att höra sitt barns första ord är en fantastisk och minnesvärd stund för föräldrar. Genom att ge stöd, uppmuntran och en stimulerande miljö kan du hjälpa till att främja ditt barns språkutveckling på ett positivt sätt.